Academic Calendar

Download RS Calendar 2022.pdf

Updated: 3/1/2021, 11:04:29 PM

Class Timetable

Session Asatizah Kitab
9 am - 10.15 am Ustaz Muhammad Irfan Abdul Rahman Durus Tauhid, Ringkasan Nurul Yaqien
11.15 am - 1 pm Ustaz Syed Abul Rahman Balkhi Al-Risalah al-Jami'ah, Bidayah al-Hidayah

Session Asatizah Kitab
9 am - 10.15 am Ustazah Syafiqah Banu Ali Akbar Al-Risalah al-Jami'ah, Bidayah al-Hidayah
11.15 am - 1 pm Ustazah Khadijah Badekruzaman Durus Tauhid,
Ringkasan Nurul Yaqien