Skip to content

Rubat Singapura

Bahasa Arab Al-Quran

Mengenai Kursus

Pembelajaran bahasa arab peringkat asas ini disusun untuk memudahkan & mempercepatkan kefahaman pencinta Al-Quran terhadap Bahasa Al-Quran. Kursus ini terdiri daripada 27 sesi.

– Potensi Orang Melayu Untuk Memahami Bahasa Arab
– Contoh Perkataan Bahasa Melayu Yang Diambil Daripada Bahasa Arab
– Kesalahan Besar Yang Berlaku Dalam Bacaan Al-Quran
– Kenapa Perlu Belajar Bahasa Arab
– Muqaddimah Dan Pengenalan Kaedah Pusar

– Kategori perkataan dalam kaedah PUSAR
– Praktis surah Al ‘Asr
– Pengenalan Bahasa Arab
– 5 tanda Isim
– Praktis surah Al Fatihah ayat 1-4
– Jantina & bilangan

– Praktis surah At Taubah ayat 112
– Jantina & bilangan bagi benda
– Praktis surah Al A’raf ayat 179
– Teori 555
– Dhomir Munfasil
– Praktis m/s 30-32 & 3 dari 5 pegangan
– Isim Muannas, Lampiran m/s 17

– Sambungan 2 dari 5 pegangan
– Dhomir Muttasil
– 2 sebab 5 Dhomir Muttasil berbaris bawah
– Praktis m/s 35- 38 

– 5 Harof popular
– Ulangan 5 tanda Isim
– Ulangan jantina & bilangan
– Isim Isyarah dekat
– Isim Isyarah jauh
– Isim Mausul

– Mudhof & Mudhofun Ilaih
– Praktis m/s 118-119
– 80% Isim Zorof = Mudhof
– Praktis bacaan wirid m/s 58-59
– Isim Zorof

– 80% isim yang dibuang Alif Lam & Tanwin = Mudhof
– Mudhof yang dibuang Nun Musanna @ Jamak
– Ulangan praktis m/s 118
– Ulangan Isim Zorof (0:52:30)
– Mausuf & Sifat
– Praktis m/s 122-124
– Praktis wirid m/s 57

– Isim La Nafi Li Jinsi
– Contoh La Nafi Lil Jinsi
– Perbezaan antara Ilah dan Rabb
– Sambungan wirid istighfar
– Sambungan wirid selepas istighfar
– Isim Mabni
– Isim Istifham

– Praktis wirid m/s 58
– Praktis doa untuk ibubapa
– Praktis doa penerang hati
– Isim Tafdhil
– Praktis surah al Fatihah ayat 5-7 m/s 2

– Ulangan kategori Bahasa Arab
– Pengenalan Fiel
– Fiel Madhi
– Praktis Fiel Madhi m/s 101-102
– Pengenalan SIFIR diagram kuning B

Fiel Madhi sifir 1-12

– Fiel Mudhore’
– 4 penambahan huruf pada Fiel Mudhore’
– Fiel Mudhore’ sifir 1-3
– Praktis Fiel Mudhore’ m/s 109-110
– Perbezaan Hamzah Wasl dengan Hamzah Qoto’

– Ulangan Fiel Madhi
– Mudhore’ sifir 1-12
– Fiel Amar sifir 1

– Praktis Fiel Amar m/s 113-115
– Fiel Amar sifir 2-5

– Fiel Amar sifir 6-12
– Jumlah Fi’liyyah : Fiel+Faa’il+Maf’ulun Bih
– Huruf yang mewakili baris

 

– Baris Isim dan ulangan huruf yang mewakili baris
– Ulangan Fiel+Faa’il+Maf’ulun Bih
– Faa’il = Dhomir yang tersembunyi
– DMDF = MB

 

– Ulangan Fiel+Faa’il+Maf’ulun Bih
– Praktis Faa’il m/s 137-140
– Praktis luar buku

– Praktis Maf’ulun Bih m/s 144
– Selingan : baris mengikut – Tawabi’
– Maktuf
– Praktis Maktuf m/s 208
– Sambungan praktis Maf’ulun Bih m/s 144-145
– Praktis m/s 180

– Jumlah Mufidah
– Jumlah Ismiyyah : Mubtadak+Khobar
– Mubtadak mesti Isim Makrifah
– Khobar Isim Marfu’
– Khobar Jumlah Fi’liyyah
– Mubtadak mesti sama jantina dan bilangan
– Khobar Jumlah Ismiyyah
– Khobar Syibih Jumlah
– Rumusan jenis Khobar
– Praktis Mubtadak+Khobar m/s 127-128

– Ulangan Jumlah Ismiyyah
– Sambungan praktis Mubtadak+Khobar m/s 131-133
– Mubtadak Muakkhor + Khobar Muqaddam

– Ulangan Jumlah Ismiyyah
– Ayat yang didahului Inna : Isim Inna+Khobar Inna jenis Isim Marfu’
– Ayat yang didahului Kaana : Isim Kaana+Khobar Kaana jenis Isim Marfu’
– Khobar Inna/Kaana : Jumlah Fi’liyyah
– Khobar Inna/Kaana : Jumlah Ismiyyah
– Penerangan nota buku
– Praktis ayat yang didahului Inna m/s 197-198
– Isim Inna = DMDInna
– Praktis doa untuk mendapat zuriat m/s 174
– Praktis doa untuk bayi yang baru dilahirkan m/s 175

– Sambungan Maf’ulun Mutlak
– Praktis Maf’ulun Mutlak m/s 187 -188
– Praktis doa Nabi Ibrahim m/s 179

– Hal
– Selingan : 3 jenis nafsu
– Isim Makrifah & Nakirah
– Praktis Hal m/s 171-172
– Praktis sambungan doa Nabi Ibrahim m/s 179 (1:14:40)
– Praktis doa Nabi Yunus m/s 178

– Fiel Nahi
– Pengenalan Fiel Mabni & Mu’rob
– Harof Nasob dan Harof Jazam
– Fiel Mudhore’ Marfu’, Mansub & Majzum
– Harof ‘Illah pada Fiel

– Pengenalan baki-baki kategori pada diagram kuning B
– Isim Faa’il
– Isim Maf’ul
– Isim Zaman & Makan
– Isim Alat
– Fiel Madhi Majhul
– Fiel Mudhore’ Majhul
– Ulangkaji secara online
– Ulangkaji melalui soalan objektif

– Menterjemah & Menguasai mufrodat/perkataan surah Al Baqarah

– Cara pengajaran penterjemahan
– Membina kamus sendiri
– Cara pengendalian ujian lisan dan bertulis

Bahasa Pengajaran

Kursus ini akan diajar dalam Bahasa Melayu

Masa, Waktu & Tempat

Hari: Setiap Sabtu
Time: 8 mlm – 10 mlm
Venue: 218E Changi Rd, PKMS Building, #03-08, Singapore 419737

Guru

Kursus ini akan diajar oleh Ustazah Khadijah Badekruzaman. Anda boleh melihat senarai guru yang mengajar di Rubat Singapura di sini

Yuran

$540 untuk 27 sesi

Rujuk kepada polisi pembayaran kami di sini.

Syarat Kemasukan

Keinginan untuk belajar mesti datang dari pelajar itu sendiri (iaitu bukan disebabkan oleh paksaan daripada ibu bapa atau penjagaannya).

Kemasukan

Pendaftaran dibuka sehingga 15 February 2024 atau sehingga kelas penuh.